Het gaat om starters die in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van dit jaar zijn beperkt in hun bedrijfsactiviteiten vanwege de coronamaatregelen.

Volgens het kabinet is er een verschil tussen bedrijven die al vóór de coronacrisis begonnen en ondernemers die tijdens de pandemie zijn gestart. Die laatste groep is zich meer bewust geweest van het onvoorspelbare karakter en daarmee de economische risico's.

"Maar ook deze ondernemers zorgen ervoor dat Nederland niet stilstaat en dat we na een crisis weer sterk uit de startblokken komen. Dit heeft de doorslag gegeven in de afweging van het kabinet om deze groep startende ondernemers tegemoet te komen, die nog geen eerdere steun hebben gekregen", aldus het ministerie.

Bron: NU.nl

Nieuws

5-jarig overlevingspercentage van nieuwe bedrijven neemt toe

Bijna 65 procent van de nieuw opgerichte bedrijven in 2015 bestond vijf jaar later nog steeds. De kans dat een bedrijf na vijf jaar bestaat is daarmee groter geworden; van de in 2010 opgerichte bedrijven bestond in 2015 nog 56 procent. Ook voor nieuwe werkgevers steeg de kans dat ze vijf jaar later nog steeds werkgever zijn. Dat blijkt uit nieuwe door het CBS ontwikkelde StatLinetabellen over bedrijvendemografie.

Terug naar overzicht