Wel waren er in de laatste maanden van 2021 iets minder startende ondernemers dan het jaar daarvoor. Toch is het aantal starters nog steeds erg hoog in vergelijking met de periode voor de coronacrisis, zegt Joris Knoben, hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit. "Dat geeft aan dat er nog steeds mensen zijn die genoeg vertrouwen hebben in de economie om een bedrijf te starten."

 

Vooral in de gezondheidszorg zijn in 2021 meer ondernemers begonnen dan een jaar eerder. In die sector zijn meer bedrijven zich bijvoorbeeld gaan richten op de ondersteuning en begeleiding van gehandicapten, ambulante jeugdzorg en kinderopvang.

De hoge groei van het aantal bedrijven in de gezondheidszorg is volgens Knoben het resultaat van overheidsbeleid. "Door het privatiseren van delen van de zorg ontstaan steeds meer kansen voor ondernemers in dit domein. Het grote aantal nieuwe starters in de kinderopvang past bijvoorbeeld goed bij de kabinetsplannen om kinderopvang op termijn gratis en breed beschikbaar te maken."

Ook zagen de bouw, logistiek en horeca een stijging in het aantal startende ondernemers vorig jaar. De detail- en de groothandel kenden wel een daling.

Piek aan het einde en begin

Het aantal ondernemers dat vrijwillig of noodgedwongen met hun bedrijf stopte, steeg met name in december fors. Dat is volgens hoogleraar Knoben geen verrassing.

"Het aantal vrijwillige stoppers piekt vrijwel altijd aan het einde en het begin van het jaar. Dat is voor ondernemers een 'natuurlijk' moment om ermee te stoppen", zegt Knoben. "Het opnieuw instellen van vrij strenge coronamaatregelen zou voor ondernemers ook een aanleiding kunnen zijn geweest om plannen om te stoppen daadwerkelijk uit te voeren."

Vooral meer ondernemers in de sectoren energie, water en milieu en land- en tuinbouw stopten vorig jaar met hun bedrijf. De Kamer van Koophandel noemt de stijging van het aantal uitgeschreven ondernemingen in de land- en tuinbouw opvallend. Volgens Knoben komt die stijging van het aantal stoppers waarschijnlijk door de grote en langdurige onzekerheid.

Ongelijkheid

Gisteren meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat sprake is van een historisch laag aantal faillissementen, wat vooral komt door de coronasteun van de overheid. Mede daardoor blijft een faillissementsgolf als gevolg van de coronacrisis nog uit.

In totaal zijn er in Nederland bijna 2,2 miljoen bedrijven. Het hoge aantal starters en stoppers laat volgens hoogleraar Knoben zien dat de economische dynamiek gezond is. Maar hij vindt het wel opvallend dat het aantal ondernemers dat stopt hoog is in de gebieden waar het aantal starters juist laag is. En dat is andersom ook het geval. "Daarmee wordt de economische ongelijkheid binnen Nederland versterkt. Dat is een trend die we al geruime tijd zien."

Bron: NOS.nl

Blog

5 praktische tips bij het maken en/of vastleggen van afspraken als ondernemer

Marije Sliphorst-Dekker

Bij het ondernemen is onlosmakelijk het maken van afspraken met andere partijen verbonden. In de meeste gevallen gebeurt dit op eenvoudige, soms snelle wijze. Even via een telefoontje een order plaatsen, contact via de Whatsapp en zo nodig nog een e-mail achteraf sturen. In 9 van de 10 gevallen is meer ook niet nodig en is daar ook gewoonweg de tijd niet voor.

Agenda

19 december

Belastingen en administratie

19.00 uur
Online
Online

Uurtarief calculator

Bereken hier jouw minimaal benodigde uurtarief!

 

Nieuws

5-jarig overlevingspercentage van nieuwe bedrijven neemt toe

Bijna 65 procent van de nieuw opgerichte bedrijven in 2015 bestond vijf jaar later nog steeds. De kans dat een bedrijf na vijf jaar bestaat is daarmee groter geworden; van de in 2010 opgerichte bedrijven bestond in 2015 nog 56 procent. Ook voor nieuwe werkgevers steeg de kans dat ze vijf jaar later nog steeds werkgever zijn. Dat blijkt uit nieuwe door het CBS ontwikkelde StatLinetabellen over bedrijvendemografie.

Terug naar overzicht