Ondernemen vanuit huis, zo werkt het!

Bestemmingsplan

Goed nieuws! Een bedrijf of beroep aan huis starten in de gemeente Edam-Volendam is toegestaan. Aangezien je woning en de woonwijk primair bedoeld zijn om prettig te kunnen wonen moet er wel voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. De bestemming en bijbehorende gebruiksregels voor jouw woonadres staan beschreven in het bestemmingsplan van jouw woonwijk. Bestemmingsplannen zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl

In het algemeen en binnen de voorwaarden zoals gesteld in het bestemmingsplan zijn onderstaande bedrijven en beroepen aan huis toegestaan:

Aan-huis-verbonden bedrijf

Een bedrijf aan huis is toegestaan als het gaat om het verlenen van diensten of het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvan de omvang in een woning met bijbehorende bouwwerken past en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate blijft behouden. Hieronder mede begrepen consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten.

Aan-huis-verbonden beroep

Aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan als het gaat om de uitoefening van een (vrij) beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend, waaronder niet begrepen de uitoefening van horeca en detailhandel of consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten;

Meldplicht

Er is geen meldplicht voor een beroep of bedrijf aan huis welke binnen de voorwaarden is toegestaan op het betreffende woonadres. Je kan dus direct beginnen met ondernemen. Lees dit artikel als je meer wilt weten over het starten als ondernemer in Edam-Volendam.

Activiteit niet geheel passend binnen bestemmingsplan

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Het is dan raadzaam om contact op te nemen met de bedrijvencontactfunctionaris binnen de gemeente Edam-Volendam om de verdere procedure te bespreken. In de meeste gevallen zal er gestart moeten worden met een vooroverleg /  het indienen van een Principeverzoek. Uit dit verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten je plan om een bedrijf of beroep aan huis te starten niet past binnen het bestemmingsplan.

Principeverzoek

Een principeverzoek is een verzoek om te bepalen hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover jouw ondernemingsplannen staat. Dit is dus nog geen definitieve ja op het verkrijgen van een vergunning. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Dit is echter wel aan te raden. Het moet in ieder geval duidelijk zijn wat je wilt realiseren.

Vervolg procedure

Indien de gemeente Edam-Volendam welwillend is om mee te werken aan jouw verzoek (principeakkoord) om een beroep of bedrijf aan huis mogelijk te maken dan dient er middels een verdere procedure officieel een vergunning te worden aangevraagd. De gemeente zal op basis van het principeverzoek aangegeven welke procedures mogelijk zijn. Indien passend kan er, relatief snel, een vergunning worden aangevraagd voor het uitoefenen van jouw bedrijf of beroep aan huis. Is de zaak complexer dan kan je ook terecht komen in een uitgebreidere en langere procedure om een vergunning te verkrijgen. In dat geval is het ook raadzaam een adviseur in te schakelen op het gebied van ruimtelijke orde.

Omgevingswet

Bovenstaande informatie heeft voornamelijk betrekking op wetgeving rondom ruimtelijke ordening. Deze en andere wetgeving op het gebied van bijvoorbeeld bouw en milieu is per 1 januari 2024 gebundeld in de Omgevingswet. Gemeenten krijgen hierbinnen de ruimte om omgevingsplannen 'globaler en flexibeler' in te richten dan bestemmingsplannen. Het doel is dat gemeenten 1 omgevingsplan maken voor hun gebied. In de nabije toekomst zullen de bestemmingsplannen opgaan in een omgevingsplan. Voor meer informatie kan je terecht op het Omgevingsloket.

Wil je op de hoogte blijven van de berichten van overheidsinstanties die invloed hebben op jouw omgeving  maak dan gebruik van de mailservice op overheid.nl

Over de gemeente Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam omvat vanouds de kernen Edam (stad), Volendam (dorp) en Purmer (buurtschap; deels) en sinds de herindeling van 2016 ook de dorpen Beets, Hobrede, Kwadijk, Middelie, Oosthuizen, Schardam en Warder en de buurtschappen Etersheim en Verloreneinde. In totaal zijn dit 1 stad, 8 dorpen en 3 buurtschappen.

Blijf op de hoogte!

Als startende ondernemer volg je natuurlijk alle relevante ontwikkelingen. Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Je kan ons ook volgen op Facebook, Instagram en LinkedIn.

Terug naar overzicht