Startende ondernemers

Jaarlijks begeleiden, coachen en trainen wij vanuit Stichting Startersloket duizenden enthousiaste startende ondernemers. De één vanuit boventalligheid, de ander vanuit een uitkering en weer een ander springt gewoon in het diepen. Maar allemaal hebben ze hetzelfde doel. Het waarmaken van hun eigen ondernemersdroom. En daar zit nu de grote bottleneck. Om een ondernemersdroom te realiseren word je niet op 1 januari wakker om de vruchten van het ondernemerschap te plukken. Nee dat zaadje is waarschijnlijk al lang geleden geplant. Vergelijk het met een appelboom.

Appelboom

Het groeiproces van een appelboom heeft een fase onder de grond en boven de grond. Voordat je hier hopelijk in de toekomst de appeltjes van kunt plukken, vind het eerste deel van de ontwikkeling onder de grond plaats. Niemand ziet dit proces, maar het is van levensbelang. Je kunt het alleen voeden door te zorgen voor een gezonde omgeving en te voorzien van voeding en water. Net zoals voor de mens is dat ook voor de appelboom de primaire levensbehoefte. Vergelijken we dat met een startende ondernemer die begin dit jaar vol goede moed naar de Kamer van Koophandel is gegaan om zijn eigen bedrijf te registreren, dan durf ik wel een conclusie te trekken:

De startende ondernemers van 2020 waren in 2019 al volop bezig met hun eigen bedrijf, alleen schrijft de wet voor dat een onderneming pas mag worden geregistreerd als je daadwerkelijk gaat starten als ondernemer. Dit terwijl het voortraject van grote invloed is op een realistische en haalbare businesscase. 

Een appelboom gaat toch ook pas groeien nadat het zaadje zich onder de grond heeft ontwikkeld en is gaan wortelen. Zonder dit proces is er geen stevige basis, zeg maar het fundament van de onderneming!

Wat er nu gebeurt door een crisis, die door sommige met een oorlog wordt vergeleken, is dat deze ondernemers meteen met veel rotte appels geconfronteerd worden. Opdrachten worden geannuleerd, agenda’s blijven leeg en de inkomsten blijven weg. 

Gestart in 2020

Kijken we naar de groep startende ondernemers, dat waren er in 2020 al 40.000. Maar politiek Den Haag, laten we deze groep nu meteen vallen? De hele samenleving ondervindt hinder van de coronacrisis, maar deze groep die veelal duizenden euro’s heeft geïnvesteerd om de eigen ondernemersdroom te realiseren laten we nu stikken? Ik vind het een schande.

Parttime ondernemer

Neem een parttime ondernemer, die voldoet niet aan het urencriterium, dan moet het in Nederland toch mogelijk zijn dat deze groep ook wordt gesteund? Veel parttime ondernemers hebben de combinatie van een baan en eigen bedrijf nodig om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Laten we deze groep samen met de net gestarte ondernemers echt vallen?

Oproep

Ik zou graag een oproep willen doen aan de beleidsbepalers van dit land om de spelregels voor ondernemers in deze coronacrisis nog eens tegen het licht te houden. Het kan toch niet zo zijn dat we in Nederland een grote groep laten vallen waardoor ze niet meer kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud?

Waarom laten we niet gewoon alle ondernemers deelnemen aan de opengestelde regelingen maar zorgen we dat er duidelijkere spelregels komen en gaat misbruik zwaar beboet worden?

Ik pleit voor het loslaten van de registratiedatum vóór 01-01-2020. Iedere ondernemer heeft in deze crisis recht op financiële ondersteuning. We leven toch in een solidair land? 

Petitie

Om voor de groep startende ondernemers op te komen die nu buiten de boot vallen, is zzp specialist Martijn Pennekamp een petitie gestart. Wanneer er voldoende handtekeningen zijn opgehaald, worden deze aangeboden aan de verantwoordelijke minister in Den Haag :-)

Agenda

19 december

Belastingen en administratie

19.00 uur
Online
Online

Netto inkomen calculator

Wil je snel weten wat je netto over zal houden als startende ondernemer? Bereken dan jouw besteedbaar inkomen via onderstaande calculator.

Blogger:

Joeri Goede

Joeri Goede heeft jarenlange ervaring als startersadviseur bij de Kamer van Koophandel en is initiatiefnemer van Stichting Startersloket. Regelmatig deelt Joeri zijn kennis in deze rubriek.

Terug naar overzicht