Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Gemeente stuurt brief aan ondernemers vanwege (financiele) schade door Corona

26 maart 2020

De gemeente Edam-Volendam heeft een brief gestuurd naar alle ondernemers uit de gemeente. Deze brief lees je hieronder.

Geachte ondernemer,

De maatregelen die getroffen zijn voor het bestrijden van Coronavirus raken ons allemaal. Ze raken ons in het dagelijks leven. Er wordt een extra druk op onze samenleving gelegd. Er moet in veel gezinnen worden geïmproviseerd. Iedereen moet inspringen. Dat is normaal al een hele klus, maar nu is het noodzakelijk. Ook voor alle ondernemers in onze gemeente is het een moeilijke en onzekere tijd. Wij begrijpen dat en proberen u in deze hectische tijd zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Sommige regelingen zijn al opengesteld en andere worden de aankomende tijd uitgewerkt.  

Als gemeente doen wij onze best om deze informatie zoveel mogelijk te bundelen en te actualiseren. 

Via de website van het Startersloket https://edam-volendam.startersloket.nl/kennisbank/dossier-coronavirus/  zijn zowel de gemeentelijke als landelijke regels terug te vinden. 

Wij begrijpen dat het voor u lastig is om te zien welke regelingen voor u van toepassing zijn. Wij zetten de regelingen voor u op een rij:

1. Instellen regeling tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Deze regeling kan aangevraagd worden via  https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Gemeenten en ministerie van SZW)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (BBZ). In de loop van vandaag (26 maart) zal de regeling beschikbaar komen.

Deze regeling kan vanaf 26 maart aangevraagd worden via een aanvraagformulier op de website van de gemeente www.edam-volendam.nl/corona

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 

Deze regeling kan aangevraagd worden via www.belastingdienst.nl

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). 

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening.

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl

 

7. €4.000,- compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. De regeling komt binnenkort, de voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Er komt een overzicht van bedrijven die de € 4.000 compensatieregeling kunnen aanvragen.

Deze regeling kan worden aangevraagd via www.rvo.nl 

8. Aanvullende gemeentelijke maatregelen besloten door het College van B&W op 24 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 besloten de volgende plaatselijke maatregelen, in aanvulling op de landelijke maatregelen, te nemen:

  •        Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen (zoals OZB en toeristenbelasting)  is mogelijk;
  •        Het treffen van een betalingsregeling is mogelijk;
  •        Er worden geen aanmaning- en invorderingstrajecten gestart;
  •        Per aanvraag kan maatwerk worden geleverd;
  •        Het betaalritme van subsidies kan aangepast en versneld worden.

 Aanvullingen op een liquiditeitsprobleem:

  •        Aanvullende subsidiemogelijkheden voor niet-commerciële instellingen wordt onderzocht;
  •        Betaalde voorschotten/leges op toekomstige evenementen en/of activiteiten kunnen teruggevraagd worden;
  •        Facturen van geleverde diensten/producten worden z.s.m. betaald.

 Samengevat komt dit op het volgende neer. De gemeente blijft facturen sturen maar vermeldt hierbij dat bovenstaande maatregelen mogelijk zijn. Ook aanslagen en rekeningen zullen opgelegd worden. De ondernemer dient zelf te vragen (kan zowel digitaal, schriftelijk als telefonisch) om een regeling, het betreft uitstel en geen kwijtschelding.

Waar kunt u terecht voor vragen?

We zien dagelijks zaken veranderen en maatregelen op ons af komen. De gemeente blijft hier bijzonder alert op, via zowel de site van onze gemeente als via de site van het Startersloket blijven we onze inwoners en ondernemers op de hoogte houden.

Vragen over de overheidsregelingen kunt u zowel via de website van het Startersloket stellen https://edam-volendam.startersloket.nl/kennisbank/dossier-coronavirus (chatten/telefoon/mail)  of  telefonisch bij de gemeente Edam-Volendam via het centrale nummer (0299398398) als per mail (info@edam-volendam.nl).

Tot slot, in de brief die wij stuurden aan alle inwoners van Edam-Volendam stond het volgende:

‘Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen.’ Wij hebben als samenleving in het verleden al met regelmaat laten zien dat wij over veel veerkracht beschikken. Het zit in onze genen. Eens temeer wordt deze veerkracht op de proef gesteld. Onze oproep voor jong en oud: zorg voor elkaar en houd elkaar in de gaten. Laten we dit met elkaar tot een goed einde brengen en zorgen dat we er weer sterker uitkomen. 

Wij wensen u allemaal veel sterkte de komende tijd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,                                                 de burgemeester,

 

                                         

H. van der Woude                                          L.J. Sievers

Regionale kennispartners

Blog

Geen belasting tot een winst van € 30.339,- in 2022 als (startende) ondernemer


Extra aandachtspunten voor btw-aangifte 4e kwartaal 2021


Lees meer

Nieuws

Wetswijzigingen voor ondernemers per 1 juli 2022

Vanaf vandaag krijg je als (startende) ondernemer te maken met nieuwe wetten en regels. Je mag alleen nog met toestemming consumenten bellen voor een verkoopgesprek, er komt statiegeld op kleine plastic flesjes en de btw-regels voor internationale webshops veranderen. Dit zijn de belangrijkste wetswijzigingen.

Heropening samenleving zorgt voor fors meer cateringbedrijven

Er waren in mei 61 procent meer startende bedrijven in de horeca dan in dezelfde maand vorig jaar. Die stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de eventcatering, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) woensdag. Volgens hoogleraar Erik Stam heeft dat alles te maken met het wegvallen van de coronamaatregelen.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Kennisbank Lees meer
Succesvol starten als ondernemer in de gemeente Edam-Volendam
Een bedrijf of beroep aan huis starten in de gemeente Edam-Volendam
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer