Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluiten
         
 

Extra hulp voor ondernemers in de gemeente Edam-Volendam

Naast de landelijk aangekondigde maatregelen heeft de Gemeente Edam-Volendam extra maatregelen getroffen om ondernemers nog beter te helpen deze moeilijke tijden door te komen. Hieronder lees je welke maatregelen dit zijn zoals gecommuniceerd in een brief aan alle ondernemers uit de gemeente.

De gemeente Edam-Volendam heeft besloten extra maatregelen te treffen om ondernemers te ondersteunen

Landelijke maatregelen

1. Instellen regeling tegemoetkoming loonkosten (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Meer informatie over deze regeling via deze link.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (Gemeenten en ministerie van SZW)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (BBZ). In de loop van vandaag (26 maart) zal de regeling beschikbaar komen.

Deze regeling kan vanaf 26 maart aangevraagd worden via een het aanvraagformulier op deze pagina van de gemeente

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). 

Op deze pagina lees je meer over het aanvragen van uitstel bij de Belastingdienst. 

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). 

Deze regeling kan worden aangevraagd via deze pagina.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. 

Via deze link lees je meer over de financiële regelingen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis.

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

Meer informatie over deze regeling via deze link

 7. €4.000,- compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van Economische Zaken)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. De regeling komt binnenkort, de voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Er komt een overzicht van bedrijven die de € 4.000 compensatieregeling kunnen aanvragen.

Meer informatie over deze regeling lees je op deze pagina.

Aanvullende gemeentelijke maatregelen

8. Aanvullende gemeentelijke maatregelen zoals besloten door het College van B&W op 24 maart 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 maart 2020 besloten de volgende plaatselijke maatregelen, in aanvulling op de landelijke maatregelen, te nemen:

  •        Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen en heffingen (zoals OZB en toeristenbelasting)  is mogelijk;
  •        Het treffen van een betalingsregeling is mogelijk;
  •        Er worden geen aanmaning- en invorderingstrajecten gestart;
  •        Per aanvraag kan maatwerk worden geleverd;
  •        Het betaalritme van subsidies kan aangepast en versneld worden.

 Aanvullingen op een liquiditeitsprobleem:

  •        Aanvullende subsidiemogelijkheden voor niet-commerciële instellingen wordt onderzocht;
  •        Betaalde voorschotten/leges op toekomstige evenementen en/of activiteiten kunnen teruggevraagd worden;
  •        Facturen van geleverde diensten/producten worden z.s.m. betaald.

Vragen?

Heb je specifieke vragen over de aanvullende maatregelen vanuit de gemeente Edam-Volendam neem dan contact op via het centrale nummer: 0299-398398 of stuur een mail naar: info@edam-volendam.nl.

Brief

De brief die de gemeente Edam-Volendam heeft verstuurd naar alle ondernemers kan je onderaan deze pagina downloaden. 

Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in Edam-Volendam

Als inwoner van Edam-Volendam kan je bij de gemeente terecht voor de aanvraag van deze regeling. Klik hier voor meer informatie en voor het starten van je aanvraag.

Dossier: Coronavirus

Klik hier om ons dossier over het coronavirus te lezen. Zo ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. 

Regionale kennispartners

Blog

De 7 onmisbare eigenschappen om te transformeren naar ondernemer


Het belang van rust in crisistijd


Lees meer

Nieuws

Minder starters in eerste helft van het jaar, maar krachtig herstel in juni

Ruim 1600 bedrijven zijn in de eerste helft van dit jaar failliet verklaard. Dat zijn er 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers hebben betrekking op de periode waarin de coronacrisis vat kreeg op het Nederlandse bedrijfsleven. Het aantal bij KvK ingeschreven ondernemingen is nog wel iets gegroeid. Per saldo kwamen er sinds 1 januari van dit jaar 35.124 ondernemingen bij. Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek die KvK vandaag publiceert.

Loket voor nieuwe noodsteun open, geen stormloop verwacht

Booking.com, HEMA en Randstad niet, Flora Holland en VDL twijfelen nog, maar KLM en reisorganisatie TUI zeker wel. Het nieuwe steunpakket (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NOW2) lijkt bedrijven meer te verdelen dan in de eerste ronde het geval was.

Lees meer
Lees meer

Kennisbank

Kennisbank Lees meer
Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in Edam - Volendam
Aanvraag compensatieregeling tegemoetkoming schade COVID-19
Aanvraag Bijzonder uitstel van belasting
Extra hulp voor ondernemers in de gemeente Edam-Volendam
Hoe bepaal ik het inkomen voor de Tozo aanvraag als zzp'er in Edam-Volendam?
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Start met het stappenplan van het Startersloket
Starten met je uurtarief
Welke aftrekposten heb ik als ondernemer?
Lees meer